• Program "Mój Prąd"

  Finansowanie

  „Mój prąd” to program rządowy, który powstał, aby zachęcić jak największą liczbę gospodarstw do produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

 • Program "Mój Prąd"

Program "Mój Prąd"

Zapoznaj się z informacjami na temat dopłaty do fotowoltaiki i korzystaj z najlepszej energii pod słońcem! W ramach programu „Mój prąd” dotację otrzymać mogą osoby fizyczne, które na własne potrzeby wytwarzają prąd elektryczny i które mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

"Mój Prąd 2021"

W dniu dzisiejszym został ogłoszony przez NFOŚiGW „Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Mój Prąd na lata 2021-2023”. Najważniejsze informacje to:

 • 1. Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujące się do naboru to – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kW do 10 kW, służącej na potrzeby istniejących budynków mieszkaniowych,
 • 2. Termin składania wniosków: od 01.07.2021 do 22.12.2021 lub do wyczerpania się środków,

 • 3. Budżet: 534 mln zł.

 • 4. Koszty kwalifikowane: całość kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji poniesionych w okresie kwalifikowalności,
 • 5. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.02.2020 do 31.12.2023r.
 • 6. Wysokość dotacji: 3000 zł. nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie udzielane jest na projekty zakończone, opłacone, uruchomione, podłączone do sieci. Tak jak w poprzednich edycjach do wniosku będzie trzeba dołączyć fakturę, potwierdzenie opłacenia faktury, zaświadczenie z OSD.

Pozostałe ważne informacje to:

Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji przez okres 5 lat, a moc instalacji powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej, w rocznym okresie nie powinna przekroczyć 120% całkowitej ilości energii pobranej z sieci przez Wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym.

Beneficjent po uzyskaniu dofinansowania ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu (w lokalizacji inwestycji) w trwałej formie tablicy z logotypami (format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie o treści: „Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski od 01 lipca 2021r. będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez GWD na formularzu właściwym dla danego programu.

wnioski w programi mój prąd

ZŁÓŻ WNIOSEK

Formularz wniosku wraz z instrukcją dostępny jest na GWD, po utworzeniu konta dla Wnioskodawcy, zalogowaniu się na dedykowanej stronie:

Należy wybrać właściwy program. Wniosek musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). Po wypełnieniu wniosek trzeba wysłać do NFOŚiGW. Na każdym etapie rozpatrywania wniosku – do Wnioskodawcy, na podany adres mailowy będą wysyłane elektroniczne powiadomienia o etapie, na którym jest rozpatrywany wniosek.

Copyright © 2020 www.azenergy.pl Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.