• Odliczenia podatkowe

    Finansowanie

    Zakup instalacji fotowoltaicznych podlega odliczeniom podatkowym w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej

  • Odliczenia podatkowe

Odliczenia podatkowe

Coraz większa świadomość ekologiczna Klientów skutecznie zachęca ich do inwestowania we własne panele fotowoltaiczne. Dodatkowy atut może stanowić możliwość odliczenia od podatku kosztów takiej instalacji. W zeznaniu podatkowym właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą odpisać sobie wydatki poniesione na termomodernizację, w tym na zakup paneli fotowoltaicznych.

Ulga podatkowa

Dzięki regulacjom wprowadzonym 1 stycznia 2019, zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją wiąże się z ulgą podatkową. Ideą jaka przyświecała wprowadzeniu nowych przepisów było przyspieszenie procesu poprawy jakości powietrza, ulgą objęte są również instalacje fotowoltaiczne.

Jak odliczyć instalację fotowoltaiczną od podatku?

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jeśli te dotyczą jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do wspomnianych przedsięwzięć zaliczono instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu wydatki poniesione na działania opisane w rozporządzeniu można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kto może skorzystać z ulgi?

Podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oczywiście tylko ci, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Warto pamiętać, że wydatki trzeba udokumentować fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Limit ulgi termomodernizacyjnej

W ramach opisywanej ulgi podatkowej można odliczyć 100% wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia, jednak kwota nie może przekraczać 53 tys. zł. co dotyczy wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit obowiązuje bez względu na liczbę przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kolejnych latach obowiązywania ulgi.

Inne zasady skorzystania z ulgi

Odliczenie przysługuje wyłącznie istniejącym budynkom, a czas realizacji przedsięwzięcia objętego ulgą nie może przekraczać okresu 3 lat. Wydatek można odliczyć wraz z podatkiem od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został już przez podatnika odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, odliczeń można dokonywać przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Należy też pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, będzie zobowiązany do doliczenia odpowiednio kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Co konkretnie jest objęte ulgą termomodernizacyjną?

Jeśli chodzi o dziedzinę fotowoltaiki wymienione w rozporządzeniu zostały:

  • ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem

  • montaż instalacji fotowoltaicznej
  • inne wymienione w rozporządzeniu wartości, które mogą pojawić się podczas realizacji systemu fotowoltaicznego

Copyright © 2020 www.azenergy.pl Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.