• Program "Mój Prąd"

  Finansowanie

  „Mój prąd” to program rządowy, który powstał, aby zachęcić jak największą liczbę gospodarstw do produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

 • Program "Mój Prąd"

Program "Mój Prąd"

Zapoznaj się z informacjami na temat dopłaty do fotowoltaiki i korzystaj z najlepszej energii pod słońcem! W ramach programu „Mój prąd” dotację otrzymać mogą osoby fizyczne, które na własne potrzeby wytwarzają prąd elektryczny i które mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Niezbędne informacje o programie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział start trzeciej odsłony dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych w ramach programu "Mój prąd". Zapisy ruszą 1 lipca. Chętni będą mieli czas do 20 grudnia 2021 r. NFOŚiG zapowiada jednak, że ten okres może zostać zarówno przedłużony, jak i skrócony w przypadku wyczerpania środków. O jakie zmiany chodzi? - Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji – to zasady, które będą obowiązywały w trzeciej odsłonie programu "Mój Prąd"

Do tej pory program był finansowany ze środków krajowych. To ma się zmienić. Teraz pieniądze będą pochodzić z funduszy unijnych. Do dofinansowania kwalifikować się będą wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

Ile wyniesie dotacja?

Jak duże będą dotacje w ramach trzeciej edycji programu, wciąż nie wiadomo. Obecnie trwają jeszcze prace koncepcyjne nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych. Dodatkowo rozważana jest możliwość rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy:

 • punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych,

 • inteligentne system zarządzania energią w domu

 • magazyny ciepła/chłodu.

Dofinansowanie trafić ma do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoby te będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Zalety fotowoltaikiZalety fotowoltaiki

ZALETY FOTOWOLTAIKI:

Jakie są korzyści z instalacji paneli fotowoltaicznych?
 • oszczędność

 • inwestycja na długie lata

 • ochrona środowiska/ekologia

 • niewyczerpalne źródło energii

 • niezależność

Copyright © 2020 www.azenergy.pl Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.